Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 618 kayıt bulunmuştur Gösterilen 80-100 / Aktif Sayfa : 5
 %  20
Mana'ya Dair
Mana kelimesi sözlüklerde her ne kadar “anlam” ile karşılansa da esasında anlamı da kapsayan bir derinliğe sahiptir. İnsan, var olduğundan beri kendini, tabiatı, eşyayı, bildiğini, bilmediğini ve sonunda dünyayı anlama ve anlamlandırma çabasına girmiş ve her seferinde bunu dil vasıtasıyla kelimelere dökmüştür. Dil ve edebiyatta mana ve anlam bağlamında tespitlerin yer aldığı bu çalışma, sırasıyla şu başlıklardan oluşmaktadır: “Naili Şiir Evreninde Farsça Tamlamaların Yapısal ve Anlamsal Tahlili”, “16. Yüzy
180 TL. 225 TL.
Tükendi
 %  20
Aşkın Suretleri Hint Üslubunda Müşterek İmgeler
İmge ve mazmûn; modern edebiyat eleştirisinin ve eski edebiyat çalışmalarının en yaygın ve anlam bakımından en değişken iki kavramı. Mahiyeti konusunda henüz bir mutabakata varılamayan iki muamma. Bazen birbirinin yerine kullanıldığını veya biri diğerinin devamı gibi kabul edildiğini de görebiliyoruz. Elinizdeki bu kitap şiirin bu tılsımlı düğümünü çözmekten ziyade onu tanımaya ve farklı cephelerden temaşa etmeye çalışan bir tecessüsün eseri. Çalışmada, klasik şiirin son ve en büyük atılımı olarak adlandırı
172 TL. 215 TL.
Tükendi
 %  20
ATALAR SÖZÜ
Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün biricik yazmasının ortaya çıkmasından günümüze kadar geçen sürede eser üzerinde sayısız araştırma yapılmıştır. Bu durum eserin, Türk’e dair her şey için temel başvuru kaynağı olma özelliğinin doğal bir sonucudur. Abdulahad Nuri Bey’in Atalar Sözü adlı eseri ise bu araştırmaların öncülerinden biri olma özelliğine sahiptir. Elinizdeki çalışma Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki atasözlerini merkeze alan ve buradan hareketle son dönem Osmanlı dil ve kültür dünyasına ışık tutan Abdulahad Nuri Bey’
120 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  25
Roket Mustafa'nın Serüvenleri Seti (5 Kitap + Soru Kitapçığı)
Roket Mustafa Serüvenleri Setinin içinde 5 Kitap + 5 Kitabın değerlendirme testi bulunmaktadır.
142.5 TL. 190 TL.
 %  25
Bay Kuşun Maceraları - Dinazorların Dönüşü
Ejderha Kral'ın Yazarından Bay Kuşun Maceraları / Dinozorların Dönüşü Bay Kuş'un macera dolu hikâyelerini okumaya hazır mısınız? Görülmeyeni gören, duyulmayanı duyan Bay Kuş bu kez de bizleri "Dinozorların Dönüşü" adlı hikâyesiyle geçit vermeyen dağların ardına götürüyor. Bir yanda bal kabağından evleriyle ormandaki en güzel yer olan ve yakın dostları hayvanlarla yaşayan Terralılar... Diğer yanda ise geçit vermeyen dağların ardında tek amaçları rahat bir yaşam sürmek olan Lapisliler... Haaa! Bir de Silva'da
41.25 TL. 55 TL.
 %  20
Milli Edebiyat Dönemi Roman Okumaları
Millî Edebiyat genel bağlamda bir milletin aidiyet kavramının ve düşünce tarzının somut göstereni niteliğindeki anadili ile kurgulanan tüm yazınsal ürünler; Türk edebiyatı özelinde ise dilde sadeleşmenin, şekilde ve içerikte yerlileşme ile halka dönük sanat düşüncesinin öncelendiği 1911-1923 yılları arasındaki sanatsal algı değişiminin adı olarak tanımlanır. Tanzimat'tan sonra belirginleşen yerli kaynaklara yönelme teşebbüslerinin sonucu olarak yeni dilden yeni hayata ve yeni insana genişleyen çok boyutlu d
68 TL. 85 TL.
 %  20
Türklerin Entellektüel Mirası Kutadgu Bilig Devlet: Adalet, Kut, Töre
İslâmî Dönem Türk Edebiyatı'nın ilk önemli telif eserlerinden olan Kutadgu Bilig, XI. yüzyıl Türkistan'ında çok kültürlü bir ortamda Türk kimlik ve düşüncesi ile yetişen Kuz Ordalı Yusuf tarafından yazılan Orhun'dan Kâşgar'a Türklerin dili, kültürü, tarihi ve devlet yönetim bilgisini içeren paha biçilmez kıymete sahip Türk mirası eserdir. Kutadgu Bilig; devlet, adalet, kut, töre kavramları etrafında dünden bugüne aktarılan paha biçilmez kıymette değerler manzumesi numunesidir. Kutadgu Bilig, insan yaşamın
69.6 TL. 87 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 618 kayıt bulunmuştur Gösterilen 80-100 / Aktif Sayfa : 5