Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Mustafa Argunşah
Sıralama : Göster :
Toplam 8 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
Prof. Dr. Recep Toparlı Armağanı
Prof. Dr. Recep TOPARLI, Türkoloji dünyasının saygın ve çalışkan bir üyesidir. Ömrünün 45 yılını Türk dili araştırmaları ve öğretimine vermiş; sayısız kitap, makale, bildiri yazmış; onlarca konferans, televizyon ve radyo konuşması yapmış, Türk Dil Kurumunda çeşitli sözlük kurullarında görev yapmıştır. Akademik çalışmaları dışında bazı sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Toparlı, herkes tarafından sevilen, saygı duyulan, üretken ve çalışkan bir bilim insanıdır. Onun eserleri bugün olduğu gibi bugünden
297.5 TL. 350 TL.
Tükendi
 %  15
Dil Yarası
Türkiye Türkçesi, her türlü bilimin rahatlıkla yapılabildiği, terim sözlükleri ve gramerleri hazırlanmış, kelime türetme gücü son derece zengin bir dünya dilidir. 80 milyon insanın dünyanın dört bir bucağında konuştuğu, milyonlarca gazete, dergi ve kitabın basıldığı, ilk, orta, lise ve üniversitelerde yirmi milyon kişinin öğrenim gördüğü, yapısı çok sağlam, kelime hazinesi yüz binleri bulan bir büyük dildir. Dilimiz, içinde yaşadığımız çağda 200 milyonluk Türk Dünyasının ortak iletişim dili olma yolunda emi
55.25 TL. 65 TL.
 %  15
Codex Cumanicus (Ciltli)
Codex Cumanicus, Kuzey Kıpçak Türkçesinin en önemli eseridir. 13. yüzyıl sonlarıyla 14. yüzyılın ilk yarısında Karadeniz'in kuzeyinde yazılmış olan bu eşsiz eser, hem kültür hem de dil tarihimiz bakımından paha biçilemez değerdedir. Latince olan Codex Cumanicus adı Kuman Kitabı anlamına gelmektedir. Eserin eldeki tek nüsha yazması, İtalya'da Venedik Saint Marcus Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. Codex Cumanicus, birbirinden tamamen farklı iki defterden oluşmaktadır. Bu ad birinci deftere, yani İtalyanc
127.5 TL. 150 TL.
Tükendi
 %  15
Tarihi Türk Lehçeleri - Çağatay Türkçesi
Çağatay Türkçesi, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Doğu Türklüğünün edebî dilinin adıdır. Edebî literatürde Doğu Türkçesi olarak da bilinir hemen hemen Osmanlı coğrafyasının dışında kalan Türklerin kullandığı ve klasik bir edebiyat meydana getirdikleri dildir. Nevayi döneminden itibaren bu dil için Türkler Türkçe, Türkî til ve Türk tili terimlerini kullanmıştır. Türk dilinin en büyük yazarlarından birisi olan Ali Şir Nevayi, Çağatay Türkçesiyle yazdığı otuza yakın eseriyle klasik bir edebiyatın ol
92.65 TL. 109 TL.
 %  15
Dil ve Edebiyat Yazıları
Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de her Türk Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk milleti, geçirdiğini nihayetsiz badireler içinde ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfatlerinin, velhasıl bugün kendi milletini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. (Atatürk) Bu kitaptaki yazıl
107.1 TL. 126 TL.
 %  15
Prof. Dr. Harun Güngör Armağanı
 %  15
Sözüm Türkçe Üstüne
Yirmi birinci yüzyılın henüz başlarındayız. Bu yüzyılın ortalarında veya sonlarında ana dilimiz Türkçenin durumunun ne olacağını kestirmek mümkün müdür? Belirli tespitler üzerinden yürüyerek kimi varsayımlarda bulunabilir miyiz? Acaba, kimilerinin sıkça tekrarladığı gibi, aşağıyukarı beş bin yıldır konuştuğumuz ve bin beş yüzyıldır yazı dili olarak kullandığımız Türkçemiz bozulup gidecek mi? Bu bozulma ve yozlaşmanın ardından Türk milleti de yok olacak mı? Her gün buna benzer birçok soruyla karşılaşıyoruz.
55.25 TL. 65 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 8 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1