Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Bekir Çınar
Sıralama : Göster :
Toplam 2 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Taşlıcalı Yahya Bey; Gencîne-i Râz
Yahya Bey, XVI. Yüzyılın önemli divan şairlerindendir. Fakat o, asıl şöhretini mesnevileriyle kazanmıştır. Gencîne-i Râz, şairin hamsesini oluşturan önemli mesnevilerden olup, dinî ve sosyal hikâyelerden teşekkül etmiştir. Yahya Bey, bu eseri Hz. Peygamber'i rüyasında görmesi üzerine yazmıştır. Eser, Câmî'nin Sübhatü'l-Ebrâr'ına naziredir. Gencîne-i Râz, 40 makaleden oluşmakta ve her makaleden sonra hikâyet başlıklı bir manzume gelmektedir. Eser, tamamen öğretici mahiyette olup yer yer hayli sade ve halk di
57.6 TL. 72 TL.
 %  20
Visâlizade Ârif ve Dîvanı
Divanlar, Klasik Türk Edebiyatının has bahçeleridir. Şairler bu has bahçenin bülbülleri, gazeller ise gülleridir. Klasik Türk şiiri, her ne kadar saray istiaresi etrafında şekillenen bir edebiyat olsa da, saraydan çok uzakta yaşayan birçok şairin olduğu da bir gerçektir. Visâlizade Ârif Mehmed Efendi, 17.yüzyıl divan şairidir. 17. Yüzyılda Vesîletü'l İrfân adlı önemli kıyafetnamesiyle meşhur olan Niğdeli Visâli'nin oğludur. Ârif, devrin önemli âlimlerinden Taşköprüzade Kemal Efendi'ye mülâzım olmuş, Haseki
36 TL. 45 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 2 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1