Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  40
Alıp Manaş'ın Sembolik Serüveni
Millî ve manevi ruhun derinlemesine nüfuz ettiği, mitik dönem ile tarihî dönemlerin iç içe geçerek anlatıldığı, millet olma şuurunun işlendiği halk ürünlerinden destanlar; kadim bir geçmişin, köklü bir kültürün yansımasıdır. Bu kültürel unsurları doğru okuyabilmek, destanlardaki sembolik ve mitolojik unsurları çözümleyebilmekten geçmektedir. Sembolik şifrelerin çözülmesiyle de metnin asıl ruhu ortaya çıkmaktadır. Kolektif bir ruh ile köklenen, dallanıp budaklanan Türk dünyasının en yaygın destanlarından bi
24 TL. 40 TL.
 %  40
Ulusun Sahnedeki Öyküsü / Türk Tiyatrosunda Milli Mücadele ve Cumhuriyet
Tiyatro, toplumun entelektüel geçmişini sorgulama açısından önemlidir. Bunun için tiyatro tarihi çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Milli Mücadele ve Cumhuriyet sürecini anlatan oyunlar, Cumhuriyet tiyatrosunda özel bir yere sahiptir. Bu çalışma, söz konusu süreci anlatan yaklaşık iki yüz oyunun konu ve tema açısından incelenmesiyle hazırlandı. Bu oyunların bir kısmı eski harflerle basılmış ve çeviri yazısı henüz yapılmamıştır. Bir kısmı ise Devlet Tiyatroları arşivinde bulunmaktadır. Kitap olarak basılmay
21 TL. 35 TL.
 %  40
EDEBİYAT ŞEHİR HAFIZA Türk Romanında Hafıza Mekânı Olarak Şehir  (1940-1960)
Edebî eserlerin anlattığı hikâyelerden yola çıkarak, kendi hikâyesinin eksik parçalarını tamamlamaya çalışan okur için, şehir ve edebiyat arasındaki ilişki, karşılıklı olarak birbirini sağaltan bir etkiye sahiptir. Edebiyatın aynasından yansıyan toplumsal problemler, meselenin kurmaca bir zeminde enine boyuna gözlemlenmesi ve tartışılmasına imkân tanır. Edebiyatın sosyal ve politik meselelerle yakın temas halinde olduğu Türk edebiyatında, bu imkânın sağlıklı bir şehir fikrinin inşâsında kullanılması mümkünd
18 TL. 30 TL.
 %  40
Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu
Mehmet Fatih Köksal Kütüphanesi’nde, 30’a yakını müellif hattı ve/veya ünik nüsha olmak üzere 344 cilt birliği içinde toplam 497 adet Türkçe el yazması eser mevcuttur. Eser sayısının cilt sayısından fazla olmasının sebebi, bazı eserlerin “risale mecmuası” dediğimiz kitap toplularında bir arada ciltlenmiş olmasıdır. 57 cilt risale mecmuasında yer alan toplam eser sayısı 221’dir. Kitapları konu veya türlerine göre kabaca tasnif ettiğimizde muhtelif konularda kaleme alınmış 162 adet mesnevi, 64 şiir mecmuası,
90 TL. 150 TL.
 %  40
Oğuzname; Kazan Nüshası
Oğuzname, insanoğlunun yaratıldığı günden itibaren bütün Türklerin uzak tarihini, atalarını, nesillerini, toplum yapısını, özellikle devlet yapısını, dilini, hukukunu, geleneklerini ve yaşayış tarzını daha çok rivayetlere dayanarak anlatan eserdir. Dolayısıyla Oğuzname, özellikle, Oğuz Türklerinin kimlik belgesidir. Bu çalışma; Kazan Fenler Akademisine bağlı G. İbrahimov adına Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsünün Elyazmalar ve Tekstoloji Mirashanesinde yer alan Oğuzname'ye dayanmaktadır. Kazan'da bulunması
24 TL. 40 TL.
 %  40
Haveran-Name; İnceleme - Metin - Sözlük - Tıpkıbasım
Hvern-nme sözü Hz. Alinin kahramanlıklarının anlatıldığı eserlerin genel bir adıdır. Bunun ne zaman ve kim tarafından yazıldığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır; ancak, dil özelliklerinden hareketle eserin 13 veya 14. yüzyılda yazılmış olduğu tahmin edilmektedir. Hz. Ali Cenkleri, destanlar içerisinde belki de en çok nüshası olan eserlerdir. Bu kitapta çeviri yazılı metniyle birlikte dil incelemesi verilen nüsha, Türk Dil Kurumu kütüphanesinde A/6 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Bu nüsha, Ergirili
18.6 TL. 31 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1