Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 7 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  40
David Lloyd George'un Birinci Dünya Savaşı Hatıralarında Türkiye
“…General Townshend’i kurtarmaya çalışan Dicle güçleri ağır bir yenilgiye uğradı. Abluka altında bulunan hatlardaki saldırılarda ilerleme kaydettiler, ancak takviye güçlerinin olmaması nedeniyle daha fazla ilerleyemediler. 147 gün boyunca şehri savunduktan sonra 29 Nisan 1916’da Townshend’in cesur askerleri açlığa teslim oldular.” David Lloyd George War Memories of David Lloyd George, V.I “…Saldırı, zamanında ve doğr
14.4 TL. 24 TL.
 %  40
Osmanlı Tarihi Araştırmaları 1; Nizam-ı Cedit'ten Meşrutiyet'e
Osmanlı Devleti için Yakınçağ, gelişme ve büyümeden ziyade var olma mücadelesinin tarihidir. Anılan süreçte Osmanlı Devleti, rakiplerini kullanarak da varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Sultan III. Selim'den itibaren Osmanlı dış işleri bürokrasisi, zengin Osmanlı topraklarını sömürmek isteyen devletlerin çakışan çıkarlarını, var olmanın parçası hâline getirebildiği ölçüde direnç göstermiş ve bağımsız kalabilmiştir. Yakınçağın başlarından itibaren Batılı devletlerle özellikle de Rusya ile girişilen savaş
27 TL. 45 TL.
 %  40
Tarihsel Uğrak Noktalarıyla Felsefeden Bilime...
Bilim görüldüğü üzere bütün tarihsel süreçlerin sonunda insani olmak sonucuyla baş başa kalmıştı. Bahsettiğimiz bilim, doğa ve Tanrı parantezinden taşarak doğrudan insan veya onların örgütlü bir ifadesi olan toplum fenomenine dayanmış ve süreç olarak ister Tanrı'nın yarattığı insan diyelim, isterse de doğaya içkin insan diyelim, bu iki kavramın da belirleyenine dönüşerek, Modernite eksenindeki felsefelerin temeline oturmuştur. Aslında sonsuzluk veya sınırsızlık atfedilen Tanrı ve Evren kavramlarının bir bak
13.8 TL. 23 TL.
 %  40
Osmanlı'nın Gizemli İlimleri 1; Kuran Falları ve Uzun Firdevsi'ye Ait Bir Örnek
İnsanoğlunun gaybı öğrenme isteğinin gayrimeşru bir çabası olan fal, tarihin en karanlık çağlarından günümüze değin mutlaka alıcı bulmuştur. Üstelik kendisine savaş açan akıl, mantık ve dini alet ederek yoluna devam eden falcılar, insanları en zayıf noktalarından yani kutsal kitaplarından yakalamayı da bilmişlerdir. Sonucu çok merak edilen bir durumun, kaybedilen bir nesnenin ya da kendisinin akıbetini öğrenmek isteyen insanoğlu, atalarından devraldığı gizemli ilimlere sığınmış, tesadüf ya da birer akademis
15 TL. 25 TL.
 %  40
Meşrutiyet Dönemi Basınından Örneklerle Türkistan
Meşrutiyet Dönemi'nin fikir hayatının renkli ortamında, Anadolu Türklüğünün ve aydınlarının Türkistan coğrafyasında yaşananlara dair ilgisini ve söz konusu bölgenin kadim ve büyük milleti Türklerin, Rus Hükümeti'nin imha siyasetine karşı verdikleri mücadeleyi basından takip etmek mümkündür. Türkistan'daki uyanış hareketinin, sosyal, iktisadi ve kültürel hayatının Anadolu'daki yankısı son derece etkileyicidir. Bu ortak uyanış ın İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık fikir akımlarının her biri içinde taraftarları
18 TL. 30 TL.
 %  40
XIX. Yüzyılda Doğu Afrika'da Osmanlılar ve İtalyanlar
Bu çalışma, XIX. yüzyılda Avrupalılar açısından son derece önemli kabul edilen Doğu Afrika'yı ve Osmanlı Devleti'nin bölgedeki hâkimiyetini anlatmaktadır. Aynı zamanda İtalya'nın Doğu Afrika'ya yerleşme sürecini de ele almaktadır. Afrika'nın bu kısmı Napolyon Bonapart'ın Mısır'a çıkmasından sonra dikkatleri üzerine toplamaya başlamış, Kavalalı Mehmed Ali Paşa'yla değerini arttırmış ve Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla daha da önem kazanmıştır. Bu gelişmelerin farkında olan Osmanlı Devleti, bölge üzerinde zayıf
18 TL. 30 TL.
 %  40
Tezat
İmparatorluğun çöküşüne şahitlik eden Meşrutiyet aydını telaş içinde çözüm yolu aramaktadır. Kurtuluş yolu gibi görünen Batılılaşma, Batı uygarlığının Doğuyu yok etme teşebbüsü ile hayal kırıklığı yaratır. Bir Osmanlı aydını olan Naşit, Rus güzeli Miliça ile İstanbul hanımefendisi Behire arasında yaşadığı kararsızlığın bunalımı içindedir. Naşitin yaşadığı kararsızlık ve bunalım aslında Doğu ile Batı arasında kalan Türk aydınının hikayesidir. Nait, geçmişini reddedip Miliçaya mı yönelecektir, yoksa kopama
12 TL. 20 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 7 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1