Yayıncı : Kesit Yayınları
Kategori : Genel
Fiyat: 28.00   Liste Fiyatı : 35.00
Ürün Tükendi. % 20 İndirim 
Favorilere Ekle
Etiketler : Yeniler
Format : Kitap
Barkod : 9786059408707
Yayın Tarihi : 2018-07-09
Yayın Dili : Türkçe
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 128
Kapak : Karton
Kağıt : 2.Hamur
Boyut : 165 X 235
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
Harezm Türkçesi XI.-XIII. Yüzyıllarda nüfus yapısı ve siyasî bakımdan Türkleşen Harezm Bölgesinde Oğuz, Kıpçak ve Kanglı Boylarının
yerleşik hayata geçmeleriyle Türkçenin doğu kolunu teşkil eden ve Karahanlı Türkçesi temelinde Oğuz ve Kıpçak Türkçelerinin
bölgede iyice karışıp kaynaşmasından oluşan dile verilen addır.
Karahanlı Türkçesiyle Çağatayca arasında bir geçiş dili olan Harezmce dönemi eserleri genellikle Arap harfli olup çok az kısmı Uygur
harflidir. Bu dönemin belli başlı eserleri Muúaddimetu 'l-adab [=Edebe Giriş], Úısasu 'l-anbiyÀ [=Nebilerin Kıssaları], Muèìnu 'l-mūrìd
[=Müridin Yardımcısı], Óusrev ü Şìrìn, Nehcü 'l-ferÀdìs [=Cennetlerin Açık Yolu], Muóabbat-nÀma, mièrÀc-nÀma, Oğuz Kaàan
MenÀúıbı, SirÀcu'l-úulūb, KitÀbu óilyati'l-insÀn va óalbati'l-lisÀn [=ibn MuhannÀ lüàati] ve satır arası ÚuréÀn-ı Kerìm tercümeleridir.
Harezm Türkçesinin dil özelliklerini tespit etmek için en önemli kaynak eserlerden birisi olan Nehcü'l-FerÀdìs dünya ve ahirette
mutlu olmanın yollarını ortaya koyan Müslümanlık bilgilerini içermektedir.
Kitap, her biri onar fasıldan oluşan dört müstakil babtan oluşmuştur: Hz. Muhammed'in (sav) faziletleri; Hulefa-i Raşidin, Ehl-i Beyt
ve Dört imamın faziletleri; Allah'a yakınlaştıran ve Allah'tan uzaklaştıran ameller. Bu dört ana bölümün yazılması esnasında çeşitli
eserlerden yararlanılmış, yararlanılan eserlerin adları verilmiş konu ile ilgili olarak değişik bilginlerin görüşlerine; özellikle son iki
bölümdeki konularla ilgili olarak birtakım din ve tasavvuf büyüklerinin görüşlerine onların hayat hikâyelerine yer verilmek suretiyle
öğretici amaç güdülmüştür.
Müellif bu kitabı yazmaktaki amacını eserinde okuyucuların edindikleri bilgiler ışığında amel etmeleri, böylece İslam'a uygun
yaşamalarının hayır ve bereketi ile kendisinin de bir yazar olarak sevap kazanmak isteği olarak dile getirir.
Bu çalışmada, Yeni Cami Nüshasının tıpkıbasımı2 üzerinde çalışılmıştır. Nehcü'l-FerÀdìs'in Türk dili araştırmalarındaki yeri ve
önemini ortaya koyacak özelliklerin belirtilmesinden sonra metin kısmına geçilmiş ve eserin içerisindeki her soru cümlesi, yanında
sayfa, varak ve satır numarası ile birlikte belirtilmiştir. Kullanılan soru cümleleri örnekleriyle verilmiş ve bu soru eklerinin görevleri
istatikî olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca her cümlenin günümüz Türkçesine aktarılmış hâli de satır numarasından hemen sonra
verilmiştir.

Okuyucu Yorumları