Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 54 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Kitāb-ı Atalar (Sözi) Giriş- Dil İncelemesi – Metin –Bağlamlı Dizin- Tıpkıbasım
Türklerde atasözlerinin toplandığı ilk derlemelerden biri literatürde Kitāb-ı Atalar adıyla tanınan eserdir. H. 885’te (M. 1480-1481) bir araya getirildiği mukaddimede kaydedilen fakat toplayıcısı bilinmeyen en eski atasözü derlemelerimizden Kitāb-ı Atalar’ın bugün için elde iki nüshası vardır: Süleymaniye [Fatih] nüshası ve Paris nüshası. Paris nüshasının başında diğer nüshada yer almayan sözi sözcüğü de bulunur. Bu nedenle elinizdeki kitabın adı Kitāb-ı Atalar [Sözi] olarak belirlenmiştir. Giriş, dil ince
296 TL. 370 TL.
 %  20
Orhon'dan Lena Kıyılarına Türkçe
Dünya genelindeki küresel salgın hastalık dolayısıyla insanların eve kapanması, öğrenim hayatının kesintiye uğraması, motivasyon kırıcı olmuş ve akademik etkileşimi azaltmıştır. Bu motivasyon eksikliğini biraz olsun gidermek ve etkileşim içinde bulunmak amacıyla 'Orhon'dan Lena kıyılarına Türkçe: Geçmişten Günümüze Uluslararası Türk Dili Öğrenci Çalıştayı' 22 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya İstanbul Üniversitesi öncülüğünde, Çukurova ve Yıldız Teknik Üniversitelerinden
68 TL. 85 TL.
Tükendi
 %  20
OYUN KÜLTÜR BENLİK TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE  GELENEĞİN “TEMSİL”LERİ
İnsanlar tarih boyunca bir toplum içinde tanınmak, diğer insanlar arasında önemli bir konuma sahip olmak, başarı elde etmek, yaşamda ilerlemek, sorumluluk kazanmak veya kazanılmasına yardımcı olmak gibi birçok nedenle oyun oynamaya ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaç nedeniyle yaşamın yansıtıcısı konumundaki oyun, âdeta bir tiyatro icrası gibi hayatın her alanında sürdürülmüştür. Bireysel kimliğin benlik sunumuyla aktarıldığı bireyin toplum içinde en çok rol aldığı etkinlikler dikkate alındığında oyunun sadece
28 TL. 35 TL.
 %  20
100 ÜLKE 100 MARŞ İSTİKLAL MARŞI
Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin üzerinden tam bir asır geçti. Bu yüz yıllık zaman dilimi, hem İstiklal Marşı’nı daha iyi anlamamıza hem de Milli Mücadele dönemini daha iyi tahlil etmemize imkân sağladı. Milli marşımız geçen bu süreçte düşüncesi ve görüşü ne kadar zıt olursa olsun herkesin gönlünde taht kurdu. 2021 yılının TBMM’de grubu bulunan partilerin ortak imzasıyla İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edilmesi, onun millî
68 TL. 85 TL.
 %  20
TÜRK ŞİİRİNDE ŞEHADET
Türk-İslam tarihi açısından oldukça önemli bir yer tutan şehadet anlayışı, Halk, Klasik ve modern şiirimizde geniş bir şekilde karşılığını bulmasına rağmen bugüne kadar müstakil bir çalışmaya konu olmamıştır. Türk Şiirinde Şehadet adlı kitap, bu kültüre az da olsa ışık tutmak amacıyla kaleme alınmış; Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan ve alanında uzman olan on dört akademisyenin konuyla ilgili titiz çalışmalarının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. TBMM tarafından kabul edilişinin 100. Yıldönümü v
33.6 TL. 42 TL.
 %  20
Ferîdüddin Attardan Anahtar Öğütler (Muhammed Zahri Şerhi ve Günümüz Türkçesi Çeviri İle)
Başlangıçta pişmiş bir balçıktan başka bir şey olmayan insan; yüce yaratıcının kendisine ruhundan üflemesiyle ceset ve candan ibaret bir mahlûk olmaktan çıkarak akıl, vicdan ve iradeye kavuşmuş; meleklerin dahi secde ettiği bir mertebeye ulaşmıştır. Üflenen ruhla birlikte insan; aklını, vicdanını ve iradesini kullanma sorumluluğunu da sırtlanmak durumunda kalmış böylelikle de tabiatı itibariyle hem iyiliği hem kötülüğü bünyesinde barındıran tek varlık olmuştur. Onu diğer bütün varlıklardan ayıran ve “eşref-
68 TL. 85 TL.
Tükendi
 %  20
Mana'ya Dair
Mana kelimesi sözlüklerde her ne kadar “anlam” ile karşılansa da esasında anlamı da kapsayan bir derinliğe sahiptir. İnsan, var olduğundan beri kendini, tabiatı, eşyayı, bildiğini, bilmediğini ve sonunda dünyayı anlama ve anlamlandırma çabasına girmiş ve her seferinde bunu dil vasıtasıyla kelimelere dökmüştür. Dil ve edebiyatta mana ve anlam bağlamında tespitlerin yer aldığı bu çalışma, sırasıyla şu başlıklardan oluşmaktadır: “Naili Şiir Evreninde Farsça Tamlamaların Yapısal ve Anlamsal Tahlili”, “16. Yüzy
40 TL. 50 TL.
Tükendi
 %  20
Uygur Türklerinde Bir Bilge Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı Armağanı
ARZU Menmu elge temlik méve bérey dep, İşqa çüştüm, qelem -ötkür ketminim. Tilikim şu xelqim üçün berse nep, Ecri bilen méniñ qilğan-etkinim. Köp çapmisam ketminimni men eger, Qağiş alay, bolsun öñmey ketkinim. Halal terde yétiştürsem nabşéker, Bextim külüp muradimğa yetkinim. ARZU Ana vatan tarlasında bin kürek çeksem, İlm-i irfân bostanında meyve vermeye. Her nefesim halkım için eylesin hizmet, Emek terim olsun ele kutlu hediye. Özveriy
48 TL. 60 TL.
 %  20
Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe
Çin Medeniyeti: Tarih, Kültür, Edebiyat, Felsefe Prof. Dr. Bülent OKAY'ın 35. Meslek Yılı Anısına adlı bu eser, Çin dünyasına ait farklı yazıların bir araya geldiği bir kitaptır. Bu anlamda; sayın okuyucularımız bu kitabı okurken Çin tarihi, edebiyatı, felsefesi ve kültürü hakkında ilgi çeken yazılar bulacaktır. Amacımız okuyucularımızın Çin'e farklı pencerelerden bakmalarını sağlamaktır. Elinizde tuttuğunuz bu eser, sizi tarihi komşumuz olan Çin'e bir adım daha yaklaştıracak ve Çin'i yeniden keşfetmenize y
62.4 TL. 78 TL.
 %  20
Oğuz Atay Anlatılarında Bağlam - Sızlık
Oğuz Atay, 1950 sonrası Türk romanımıza damgasını vuran önemli bir sanatkârdır. Temsilini verdiği postmodern üslubun yüzyılımız adına çok da net olmayan gösterge alanı, romancıyı olgular dünyası bakımından bağlamsız bir noktaya sürükler. Elbette bu durum, Türk romanı açısından bakıldığında bir 'neden' değil 'sonuç' olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü Aydınlanmadan beri yeterince 'neden'ler üzerinde duran insanlık, postmodern evrede sanatkârların diliyle yüksek fikirlere ve büyük anlatılara artık kendini kapatmış
24 TL. 30 TL.
 %  20
Doğumunun 60. yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı Dîvânu Lugâti't - Turk'ten Senglah'a Türkçe
Akıncılıktan ekinciliğe doğru yol alırken, Altaylardan Akdeniz istikametine at koştururken, Baykal'dan Balkanlara uzanırken hep ilim erbabıyla göçmek güzel olsa gerek... Derine dalamayan kök salamaz, engine inemeyen doruğa çıkamaz; derin ve engin âlimlere sahip olmakla iftihar etmek güzel olsa gerek. Bir geçici görüntüydü, unutuldu; bir kuru gürültüydü, sus pus oldu. Kiminin ömrü bitti, kiminin gönlü geçti denilmeyip anılmak ve anlatılmak güzel olsa gerek... Gönülden gönüle yol vardır. Söz çıktığı yere t
54.4 TL. 68 TL.
 %  20
Yazı / Yankı - Makaleler-Denemeler
Yeni Türk edebiyatı üzerine yaptığımız bu çalışmalar, bir başlangıç olmadığı gibi bir son da olmayacak. Bu sahada çalışan araştırmacılar Mehmet Fuad Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Mehmet Kaya Bilgegil, Mehmet Orhan Okay, Şerif Aktaş gibi değerli bilim adamlarının yazılarını takip ederek büyüdüler. Yaşayan kuşaksa, büyük bir şevkle çalışmalarını sürdürerek gençlere örnek teşkil etmektedir. Bu yüzden geleceğe dair herhangi bir endişemiz yok. Dil, insanın bedensel varoluşunu aşan biricik gerçe
36 TL. 45 TL.
 %  45
İtiraflarım
Çağını aşan ve edebiyat dünyasının üzerinde hemfikir olduğu üzere klasikleşmiş bir edebi metin olmasının yanı sıra aslında bizzat yazarının düşünsel ve varoluşsal gelişim serüvenini anlatan İtiraflarım, Tolstoy'un ilk gençlik yıllarından olgunluk yaşlarına kadarki süreçte geçirdiği zihinsel dönüşümü samimi ve akıcı bir dille ortaya koyar. Çok zaman okuyucuyla değil de geçmiş ve gelecekten ve tüm bu zamanlara ait diğer yaşamlardan soyutlanarak kendi tüm çağlarıyla konuşur gibi yazan Tolstoy bu kitabında, ins
5.5 TL. 10 TL.
 %  20
Kırgız Türkçesi
1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte tekrar bir araya gelme şansı yakaladığımız Türk topluluklarıyla ilgili bugüne kadar çok sayıda eser yayımlanmıştır. Bu eserler genellikle sadece o Türk topluluğuyla ilgili bilgi vermek, o lehçe veya ağzı bize tanıtmak amaçlı hazırlanmıştır. Elinizdeki bu kitap, Türk lehçelerinden biri olan Kırgız Türkçesiyle ilgili bilgi vermesinin yanında, Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesiyle de karşılaştırma imkânı vermektedir. Kitabın metinler kısmında ise Kırgız Tür
28.8 TL. 36 TL.
 %  20
12 Mart'ın Gölgesinde Türk Şiiri
Cemal Süreya'nın, 12 Mart darbesinin şairleri kışkırttığına yönelik tespiti oldukça yerindedir. Gerçekten de darbeye duyulan öfke, Marksist şairlerin mısralarında haykırışa, slogana dönüşmektedir. Bir kavganın hikâyesi ancak kavga şiiri ile anlatılabilir, anlayışından hareket eden şairler, şiiri de kavganın alanı olarak düşünmüşlerdir. Bu şiirin hikâyesi ise, sosyal yapıyı oluşturan iki ayrı dünya görüşünün, aynı toprağın kültürel zenginliğinden meydana geldiklerini unutup, bir kör dövüşüne tutuşmalarından
28.8 TL. 36 TL.
 %  20
Ermeni Yetimleri; Abdülhamid'den Cumhuriyet'e
Abdülhamid'den Cumhuriyet'e ERMENİ YETİMLERİ (Sayıları ve Yurt Dışına Taşınmaları) adlı bu eseri tarif edecek en iyi sıfat herhalde ÇOK CESUR olurdu! 1915'te Ermenilerin soykırıma maruz bırakıldığı tezinin bir boyutu, hatta bu tezin gerçekliğine katkı sağlaması düşüncesiyle üretilen ve son yıllarda soykırım iddialarını kabul eden çevrelerce sıklıkla dile getirilen Ermeni yetimleri meselesi bu kitabın ana konusu. Fakat bu eser yetimlerin sayılarına odaklanması bakımından konu hakkındaki diğer kitaplardan ayr
28 TL. 35 TL.
 %  20
Lemaat
Fahreddin Irakî; Irak'ta Şeyh Şihâbüddîn-i Sühreverdî'den, Hindistan'da Şeyh BehâüddînZekeriyyâ-i Multânî'den tasavvuf dersleri almış ve bu vadide önemli bir mesafe katetmiş bir hakikat arayıcısı olarak Anadolu'nun manevî muhitlerinden de tefeyyüz etmek üzere Konya'ya gelmiştir. Konya'da Konevî'nin derslerine katılarak öğrenegeldiği ve yaşayageldiği tasavvuf disiplininin farklı bir penceresinden bakma fırsatı bulan Irakî, tasavvuf çevrelerince çokça önemsenen bir eser olan Lemaât'ı burada kaleme almıştır.
32 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  20
Yeni Usul Sarf-ı Farisi; Metin-Terimler Dizini-Lügatçe
Osmanlı Türkçesinde Farsça önemli bir yer tutmaktadır. Yüzyıllar boyunca ediplerimiz bu dili işleyerek nadide eserler ortaya koymuşlardır. Bunun yanında birçok Farsça dil bilgisi kitabı da yazılmıştır. Bunlardan biri de Ahmed Râsim'in Yeni Usûl Sarf-ı Fârisî isimli eseridir. İki ciltten oluşan bu eser öğrencilere yönelik olarak hazırlandığı için döneminin diğer dil bilgisi kitaplarına göre daha açık ve kolay anlaşılabilir bir özelliğe sahiptir. Yazar, Farsçanın sarf (morfoloji) yönünü temel sayılabilecek bi
36 TL. 45 TL.
Tükendi
 %  20
Derbendname
Eldeki çalışma, ilk defa 16. yüzyılda Dağıstan topraklarında kaleme alındığı düşünülen Derbendnâme'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Azerbaycan Millîİlimler Akademisi MəhəmmədFüzuli Adına El Yazmaları Enstitüsünde muhafaza edilen üç nüshasından birinin incelemesidir. Diğer iki nüshanın incelenip yayınlanması bu yayını takip edecektir. Sonundan eksik ve başı biraz bozuk olmasına rağmen, enstitüde A-613 arşiv numarası ile kayıtlı olan bu nüshadan başlanmasının sebebi, mevzubahis üç nüsha içerisinde d
32 TL. 40 TL.
Tükendi
 %  20
Mesneviyi Gazelle Okumak
Türk mesnevi edebiyatı bugüne kadar pek çok açıdan ele alınmış ve bu alanda farklı kategorilerde çalışmalar oraya çıkmıştır. Genellikle inceleme-metin bağlamında yapılan bu çalışmalarla mesnevi edebiyatımızın bugüne kadar merak edilen örnekleri gün yüzüne çıkarılmıştır. Günümüzde eski Türk edebiyatı metinleri farklı bilimsel alanların konusu olmaya başlamıştır. Dil bilimi, sosyoloji, psikoloji ve felsefe alanlarının da işin içine girmesiyle eski edebiyat çalışmalarında yeni eğilimler ortaya çıkmaya devam e
24 TL. 30 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 54 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1