Yayıncı : Kesit Yayınları
Kategori : Edebiyat
Fiyat: 60.00   Liste Fiyatı : 120.00
Ürün Satışta. % 50 İndirim
Bu üründen 1 adet satılmıştır. 
Favorilere Ekle
Adet
Format : Kitap
Barkod : 978-605-9408-99-8
Yayın Tarihi : 2018-12-02
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Sayfa Sayısı : 860
Boyut : 16 X 23
Hakkında
Yorumlar
Resimler ve Dosyalar
Osmanlı sahası Türk edebiyatında telif eserlerin yanı sıra şerh ve tercüme çalışmaları da dikkate değer yer tutmaktadır. Klâsik şerh yöntemiyle Fars ve Arap edebiyatlarından önemli eserlerin yorumlandığı XVI. Asır, bu itibarla önemli bir merhaleyi işaret eder. Devrin üretken isimlerinden Şem‘î Şem‘ullâh (ö.1011/1602-3), İran klâsikleri üzerine şerhler kaleme almış ve daha ziyade Mesnevî şârihi olarak şöhret kazanmıştır. Klâsik şerh usûlüne genel olarak uymakla beraber Şem‘î, kendine özgü yeniliklere imza atmış; genellikle tercümeye yaklaşan bir tarzı benimsemiştir. Büyük İslâm bilgini Molla Abrurrahmân Câmî’ye ait (ö.898/1492) Tuhfetü’l-Ahrâr adlı mesnevinin (H.886/1481) edebiyatımızdaki tek şerhi, Şem‘î tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendisi de mutasavvıf olan Şem‘î, tasavvûf yoluna adım atan kimselere rehberlik etme gayesiyle yazılan bu eseri şerh ederek Molla Câmî’nin çabasına destek olur. Açıklanmaya ihtiyaç duyulan birçok tasavvûfî ıstılâh, mecâz ve istiâre, Şem‘î’nin tasavvûfî birikimi ve gayretleri sâyesinde açıklanır. Şem‘î’nin şerh metoduna ve devrin şerh çalışmalarına dair bilgi sunmayı hedefleyen bu kitapta, Tuhfetü’l-Ahrâr Şerhi (H.1006/1597) incelenmiş; eserin mevcut nüshaları dikkate alınarak tenkitli metni oluşturulmuştur. Ayrıca Şem‘î’nin şerh anlayışı ve istifade ettiği kaynaklar üzerinde durulmuştur. Kitabın Türk edebiyatı sahasında ikincil plânda kalan ve henüz beklenen seviyeye ulaşmayan şerh incelemelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Okuyucu Yorumları