1. Muhan Bali'ye Mektuplar
 2. Unutulmuş Bir Romancı Burhan Cahit Morkaya
 3. Müntahabât Bedâyi-i Ebediyye
 4. Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret
 5. Yazı / Yankı - Makaleler-Denemeler
 6. Kitâb-ı Güzîde; Akâidü'l-İslâm
 7. Kutb'un Husrav u Şîrîn'i Dizin
 8. Nesimi ve Hurufilik Kitabı
 9. Şem'i Şerh-i Mantık't-Tayr
 10. Kültürümüzde Ayet ve Hadisler; Ansiklopedik Sözlük
 11. XVI. Yüzyıla Ait Bir Tezkiretü'l-Evliya
 12. Türkçede Fiiller ve Çatıları
 13. Türkçenin Deyim Varlığı
 14. Taşlıcalı Yahya Bey; Gencîne-i Râz
 15. Lehçe İçi Aktarma Yöntemleri; Eski Türkiye Türkçesi - Türkiye Türkçesi Örneği
 16. Kemaliye Ağzı; (Giriş-İnceleme-Metinler-Sözlük)
 17. Türkiye Türkçesinde İyelik Olgusu
 18. Reşat Nuri Güntekin ve Tiyatro
 19. Romancı Yönüyle Adalet Ağaoğlu Anka Kuşunun Gördükleri
 20. Tedrisat-ı Edebiyyeden Nazm ve Eşkal-i Nazm (TAHİRÜL MEVLEVİ)
 21. Selçuk Baran Öykücülüğü
 22. Türkiye Türkçesi Gramer Çalışmaları
 23. Resuli Sözlüğü'nün Türkçe Söz Varlığı
 24. Kuman Bilmeceleri Üzerine Notlar
 25. Pîr-i Türkistan'ın Metafor Dünyası
 26. İbnü Mühennâ Lügati; Türkçe Kısmı
 27. Sözlükselleşme: genel sözlükler için sözlük birim seçimi
 28. Duygu Estetiği
 29. Esma veya Amel ve Ceza
 30. Türk Romanında Destan Etkisi
 31. Tezkire-i Silahdâr-Zâde; İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin
 32. Türk Romanında Değişme Ritüelleri
 33. Kilisli Zihnî Dîvânı; (İnceleme - Metin)
 34. Son Dönem Dîvan Şairlerinden Kütahyalı Vasfî Dîvânı
 35. Kilisli Lutfullah Hâzım ve Dîvânçesi; Mecmû'a-i Lutfî
 36. Mişer Tatar Türkçesi
 37. Kreşin Tatar Türkçesi; Dil - Tarih - Kültür
 38. Visâlizade Ârif ve Dîvanı
 39. Bitmeyen Röportajlar
 40. Günebakan; Yeni Türk Edebiyatı Değerlendirmeleri
 41. Kentin Haberi Yok; Sessiz Hikayeler
 42. Serçe yüreği
 43. Acıdan siyah
 44. Türk dilinde olumsuzluk
 45. Namus (Bir Millî Mücadele ve Millî İrade Destanı)
 46. Pazar yazıları
 47. Kader kapıyı böyle çalar
 48. Abdülhamid'den Cumhuriyet'e Ermeni Yetimleri
 49. Bir Masa Yetiyor Bana; Nasıl Yazar Oldular?
 50. Sessizliğin Gölgesinde Hasan Ali Toptaş Kitabı